Všeobecné obchodní podmínky

KADEŘNICTVÍ HRDLOŘEZY
Českobrodská 57/26
190 00 Praha 9

-KADEŘNICTVÍ-
Veronika PLECITÁ
+420 775 930 003
IČO: 14424436


-KADEŘNICTVÍ-
Justýna RUBKOVÁ
+420 603 940 961
IČO: 10698523


-KOSMETIKA-
Lenka ŠEVČENKOVÁ
+420 774 041 084
IČO: 76006336


-MANIKÚRA-
Radka MUSILOVÁ
+420 777 202 047
IČO: 76365760


-PEDIKÚRA-
Irena KAZDOVÁ
+420 777 612 294
IČO: 71479198


 1. Základní ustanovení
 2. 1.1

  Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní a závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.kadernictvihrdlorezy.cz v provozovně Českobrodská 57/26, 190 00 Praha 9) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

 3. 1.2

  Provozovatel poskytuje kadeřnické služby, kosmetické služby, manikúru, modeláž nehtů a pedikúru na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

  Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

 4. Objednávka služeb
 5. 2.1

  Termín návštěvy
  Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou. Vezměte prosím na vědomí, zrušíte-li návštěvu několik hodin před Vámi rezervovaným časem nebo ještě hůře, nedostavíte-li se vůbec, způsobíte nám tím velkou komplikaci.

 6. 2.2

  Přeobjednání
  Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem ideálně 24h před objednaným termínem.

 7. 2.3

  Pozdní příchod
  Dostavíte-li se se zpožděním, bude Vaše ošetření zkráceno tak, aby skončilo v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu, při více než 15minutovým zpožděním, může dojít k odmítnutí poskytnutí služby.

 8. 2.4

  Odmítnutí služby
  Odmítnutí poskytnutí služby může být v těchto případech:

 9. a)

  Zákazník se dostaví na ošetření se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

 10. b)

  Zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

 11. c)

  Zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy medicínského charakteru

 12. d)

  Zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

 13. e)

  Zákazník trpí kontraindikacemi znemožňujícími provedení služby. V případě nepravdivě uvedených informací zákazníkem o existenci kontraindikací (pohledem nezjistitelných) a provozovatel službu provede, nese zodpovědnost za negativní následky zákazník

 14. f)

  Zákazník se během objednání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb anebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu

 15. 2.5

  Osobní věci a cennosti
  Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta, během i po proceduře neručí.

 16. 2.6

  Ceníky
  Ceníky všech služeb jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH. Paragony jsou vydávané na požádání.

 17. 2.7

  Prodej produktů
  Produkty lze reklamovat pouze v původním balení, neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

 18. Dárkový poukaz
 19. 3.1

  Použití dárkového poukazu
  Dárkový poukaz lze použít pouze na službu (kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra) uvedenou na certifikátu, bez možnosti záměny za jinou. Dárkový poukaz nelze směnit zpět na hotovost. Objednání služby je třeba provést minimálně 14 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu.

 20. 3.2

  Hodnota dárkového poukazu
  Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh ošetření. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, je částka v hodnotě objednané služby nebo nákupu produktů odečtena z hodnoty certifikátu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět na hotovost.

 21. 3.3

  Platnost dárkového poukazu
  Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpaná jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti, která je vyznačena na certifikátu. Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

 22. Reklamace služeb

  Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele služby. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. Reklamace bude vyřízena nejpozději ve lhůtě 30ti kalendářních dnů.

 23. Ochrana osobních údajů

  Osobní údaje jsou shromažďované pouze z titulu v souladu s platnou právní úpravou, po době nezbytně nutnou. Osobní informace jsou automaticky uchovány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Pokud zákazník požaduje uplatnit některé z práv k osobním údajům, je nutné toto uplatnit písemně.

 24. Platnost a účinnost

  Tyto všeobecné obchodní podmínky stupují v platnost a účinnost dne 1. 9. 2021.Děkujeme za respektování obchodních podmínek.